สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
  366 ม.2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 ติดต่อ 081-593-5758 , 045-451581
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx